Opleiden

Het EU btw-systeem wordt door veel bedrijven terecht als complex ervaren. De vele uitzonderingen in de vorm van vrijstellingen, tarieven, verleggingsregelingen en uitzonderingen op de btw-aftrek zijn daarin vaak de oorzaak. De wijzigingen op het EU btw-systeem hebben het er ook niet makkelijker op gemaakt. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de wijzigingen met betrekking tot verkopen via webshops aan particulieren en aanverwante e-commerce activiteiten. Recent (december 2022) zijn ook weer nieuwe voorstellen gepubliceerd om het EU btw-systeem te wijzigen. Deze wijzigingen zijn erop gericht om het EU btw-systeem te moderniseren en digitalisering verder te omarmen.

Weliswaar worden steeds vaker vereenvoudigingen doorgevoerd, echter, deze vereenvoudigingen worden in de praktijk niet als zodanig ervaren. Al was het maar omdat vereenvoudigingen veelal gepaard gaan met aanvullende (administratieve) eisen. Daarnaast kunnen btw-onderwerpen snel veranderen door de toenemende groei in rechtszaken. Het is dan ook vaak een uitdaging om een goed overzicht te houden van het btw-systeem en alle veranderingen.

VAT PARTNERS biedt een varia aan opleidingen en trainingen aan om de kennis binnen uw bedrijf up to date te houden.

Opleidingen voor uw nieuwe medewerkers

Bij opleidingen is de focus vaak gericht op het begeleiden van nieuwe werknemers of collega’s die te maken gaan krijgen met btw. Dat kan zijn op het niveau van aangiftemedewerker, afdeling facturatie of supply chain. Binnen deze opleidingen kan het EU btw-systeem worden behandeld of een aantal specifieke onderwerpen die van belang zijn voor de desbetreffende afdeling of collega.

Opleidingen voor bestuur en management

Daarnaast bieden wij opleidingen aan om het bestuur / management van een bedrijf bij te praten over waar de verantwoordelijkheid zit als een prestatie niet voldoet aan de eisen voor de toepassing van het 0% tarief, of als de prestaties niet, niet volledig of niet tijdig in de btw-aangifte zijn verantwoord. Mag je dit zomaar in de volgende btw-aangifte opnemen? Uit de vele gesprekken en opleidingen komt veelal naar voren dat bedrijven niet goed op de hoogte zijn. Een ander onderwerp betreft de veranderende positie van de belastingdienst in de praktijk en uw relatie met de belastingdienst. Daarbij kan gedacht worden aan discussies met de belastingdienst, afhandeling van verzoeken en bezwaarschriften en de ‘snelheid’ waarmee aanslagen opgelegd worden om transacties te corrigeren. Vandaag de dag vraagt dit veelal om een andere houding van het bedrijf.

Trainingen

Bij trainingen wordt een bepaald onderwerp verder uitgediept of kunnen de ontwikkelingen op een bepaald onderwerp in meer detail worden besproken. Voorbeelden hiervan zijn de intracommunautaire transacties van goederen en diensten, B2C verkopen aan particulieren in andere lidstaten, de (pro rata) aftrek van btw, export en import, transacties met onroerend goed, nieuwe voorstellen tot wijziging van wet- en regelgeving et cetera. Bij deze trainingen wordt ook veel aandacht besteed aan de impact van deze specifieke onderwerpen op de bedrijfsprocessen en de compliance.