Verkoop aandelen dochter BV – aftrek van btw? – bemiddeling

30-03-2024 -

 

De verkoop van aandelen in een dochtervennootschap is voor de btw een vrijgestelde activiteit, zodat er op de verkoop van de aandelen geen btw is verschuldigd. De keerzijde daarvan is dat er ook geen recht op aftrek van btw bestaat op de aan de aandelenverkoop toerekenbare kosten. Een discussie die veelvuldig wordt gevoerd in Nederland.

In deze casus heeft een ondernemer de aandelen in een dochtervennootschap verkocht. Met de opbrengst van deze verkoop zijn (door de moedermaatschappij van de ondernemer) leningen afgelost. Alle btw die direct toerekenbaar is aan de aandelenverkoop komt niet voor aftrek in aanmerking gegeven het feit dat de verkoop een vrijgestelde activiteit is. Dat zou anders kunnen zijn als de ondernemer kan aantonen dat de kosten mede zijn gemaakt in het algemeen belang van de business case omdat (bijvoorbeeld) met de opbrengst nieuwe activiteiten zijn opgestart of bestaande activiteiten zijn uitgebreid. Daarmee kwalificeren de kosten als algemene kosten en kan er in veel gevallen in ieder geval een deel van de btw in aftrek kan worden gebracht (afhankelijk van de feiten en omstandigheden). De ondernemer in deze casus slaagt daar niet in omdat de opbrengsten enkel zijn gebruikt voor het aflossen van leningen bij de moedermaatschappij.

Indien de btw op de toerekenbare kosten niet in aftrek kan worden gebracht, kan ook worden gekeken of de kosten wel terecht met btw in rekening zijn gebracht. Is er bijvoorbeeld geen vrijstelling van toepassing op deze dienstverlening? Dat kan zeker het geval zijn als de ingekochte diensten kwalificeren als bemiddeling bij aandelenverkoop. In deze casus oordeelt de rechtbank dat er inderdaad sprake is van een btw-vrijgestelde bemiddelingsactiviteit. Hierdoor wordt een aanzienlijk bedrag aan niet-verrekenbare btw voorkomen. De rechtbank is van mening dat de activiteiten van de dienstverleners zien op bemiddeling na beoordeling van de desbetreffende overeenkomsten met deze dienstverleners. Belangrijke onderdelen van die activiteiten zijn onder andere het benaderen van potentiële kopers, voorbereiden van managementpresentaties, beantwoorden van vragen van potentiële kopers en andere ondersteunende activiteiten bij de verkoop van de aandelen.

Deze uitspraak laat nogmaals duidelijk zien dat het de moeite waard is om in dit soort discussies de aandacht niet alleen te richten op de aftrek van btw maar zeker ook op de inkoop van de diensten en toepassing van een mogelijke vrijstelling. Dat bemiddeling door derden bij aandelentransacties een btw-vrijgestelde activiteit kan zijn, is zeker niet nieuw. Echter, in de praktijk is het doorgaans wel een uitdaging om vast te stellen of de diensten kwalificeren als bemiddeling. Het zorgvuldig beoordelen en toetsten van de desbetreffende activiteiten en de overeenkomst met de dienstverlener is daarvoor echt een vereiste.logo element

If you have any questions about this topic or if you would like to discuss the topic further, please do not hesitate to contact us at info@vatpartners.com